Kancelaria adwokacka w Łodzi

Zapraszamy na stronę adwokata z Łodzi oferującego Państwu profesjonalną obsługę prawną zarówno w zakresie prowadzenia spraw cywilnych jak i karnych. Podejmujemy się pomocy klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Od zawsze pasją naszej kancelarii było niesienie rzetelnej i fachowej pomocy prawnej mieszkańcom Łodzi. Do Państwa dyspozycji pozostaje codziennie 3 adwokatów i 2 radców prawnych gotowych skutecznie reprezentować Państwa interesy w sądach na terenie województwa łódzkiego.

Zakres działalności kancelarii:

 • obsługa korporacyjna podmiotów gospodarki morskiej i przemysłu jachtowego jako przedsiębiorców (w tym prawo spółek), i jako pracodawców (prawo pracy);
 • prawo karne (w tym: reprezentowanie stron w toku postępowania przygotowawczego i sądowego, prawo karne-gospodarcze, prawo karno-skarbowe, wypadki komunikacyjne), adwokat rozwód łódź
 • prowadzenie lub wspieranie negocjacji z kontrahentami;
 • obsługa procesu inwestycyjnego;
 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych, w tym przed sądami cywilnymi i administracyjnymi;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
 • reprezentacja w sprawach karnych związanych ze zdarzeniami w ruchu wodnym (morskim i śródlądowym).
 • prawo cywilne, w szczególności:
  • dochodzenie roszczeń z tytułu deliktów (w tym: odszkodowania komunikacyjne oraz odszkodowania medyczne),
  • sporządzanie projektów umów, analiza treści i opiniowanie umów,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań,
  • prawo umów budowlanych
 • prawo gospodarcze (w tym: obsługa prawna przedsiębiorców),
 • prawo rzeczowe (w tym: prawo obrotu nieruchomościami),
 • prawo rodzinne i spadkowe (w tym: podziały majątków),
 • postępowania sądowe (w tym: procesy windykacyjne, postępowania z udziałem podmiotów zagranicznych),
 • pozasądowe metody rozstrzygania sporów (w tym: arbitraż, mediacja i prowadzenie negocjacji).